Ламинирање и слитовање


Ламинирање је процес спајања два или више материјала с циљем добијања флексибилне амбалаже одређених својстава и карактеристика. У поступку ламинирања се користи двокомпонентни лепак без растварача.
Структуре филмова :
ПЕТ / ПЕ
ОПП / ОПП
ПЕТ / МПЕТ / ПЕ

Компанија нуди услугу слитовања филмова према захтевима и потребама Клијената.