Дизајн и припрема


Својим Клијентима нудимо услуге дизајна флексибилне амбалаже. Најсавременији графички софтвери у комбинцији са вишегодишњим искуством нам омогућавају да стварамо нова и оптимизујемо већ постојећа дизајнерска решења, а све у циљу задовољења захтева и потреба Клијената.