Контакт


Производно-трговинско предузеће "БЛИКПРОДУКТ" д.о.о. Кикинда


Адреса:

Милоша Великог 78, 23300 Кикинда, поштански фах 34


Телефон:

0230/439-340, 0230/439-339


Емаил:

office@blikprodukt.rs


Бранислав Маројка
менаџер продаје
моб. 063 653375
е-маил: bmarojka@blikprodukt.rs

Дарко Ђурђев
дипломирани менаџер
менаџер продаје
моб. 063 653373
е-маил: ddjurdjev@blikprodukt.rs

Мирко Јарић
менаџер продаје
моб. 063 8682216
е-маил: jmirko@eunet.rs

Мирослав Малогајски
графички дизајнер
моб. +381 62 882 0951
е-маил: priprema@blikprodukt.rs