Етерична уља


Секундарна делатност компаније Бликпродукт Д.О.О. је прерада лековитог и ароматичног биља и производња етарских уља за фармацију и козметику.
У склопу компаније је и погон за прераду и сушење биља као и погон за хидродестилацију и производњу етарског уља. Компанија поседује своју лабораторију за контролу квалитета.