Laminiranje i slitovanje


Laminiranje je proces spajanja dva ili više materijala s ciljem dobijanja fleksibilne ambalaže određenih svojstava i karakteristika. U postupku laminiranja se koristi dvokomponentni lepak bez rastvarača.
Strukture filmova :
PET / PE
OPP / OPP
PET / MPET / PE

Kompanija nudi uslugu slitovanja filmova prema zahtevima i potrebama Klijenata.