Dizajn i priprema


Svojim Klijentima nudimo usluge dizajna fleksibilne ambalaže. Najsavremeniji grafički softveri u kombinciji sa višegodišnjim iskustvom nam omogućavaju da stvaramo nova i optimizujemo već postojeća dizajnerska rešenja, a sve u cilju zadovoljenja zahteva i potreba Klijenata.